Integratieve kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een intensieve kortdurende therapievorm. Deze therapie richt zich op kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, die niet lekker in hun vel zitten of tegen een probleem aanlopen.

Als integratief therapeut analyseer ik de hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken:
• Zijn er lichamelijke klachten en is er sprake van een medische oorzaak?
• Hoe is de verhouding tussen draagkracht en draaglast?
• Vertoont het kind gedrag waar gedragstraining voor nodig is?
• Welke overtuigingen leiden tot bepaalde gedachten en gevoelens die bepaald gedrag in stand houden?
• Welke rol speelt het systeem (het gezin, school)?
• Zijn er onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden?

Uw kind gaat vervolgens samen met mij aan de slag. We brengen de kwaliteiten en vaardigheden van uw kind in beeld. En we gaan kijken hoe uw kind deze kan gebruiken in lastige situaties. Uw kind krijgt zo inzicht in wat er aan de hand is en wat het nodig heeft om zelf verder te kunnen gaan.