Hoe gaat het in zijn werk?

De eerste kennismaking vindt plaats via telefoon of email. Wanneer wij besluiten met elkaar verder te gaan, volgt er een intakegesprek van circa 1,5 uur. Ter voorbereiding op dit gesprek stuur ik een vragenlijst. Dit is de basis voor het intakegesprek. U kent uw kind als geen ander en u kunt mij belangrijke informatie geven over uw kind. Ook hoor ik graag uw kijk op de mogelijke oorzaak van het probleem.

In totaal zijn meestal zo’n vijf tot vijftien sessies nodig. De individuele sessies met uw kind duren een uur.

Na elke 5 sessies houden we een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de voortgang. Wat ik met uw kind bespreek is vertrouwelijk, tenzij uw kind mij toestemming geeft om dat met u te bespreken.
Soms is het belangrijk dat ik andere betrokkenen raadpleeg of met hen overleg. Dit zal altijd in samenspraak zijn met u en met uw kind.

We sluiten het traject af met een afrondingsgesprek.